Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail - otrzymasz od nas rabat na zamówienie :)
Wypożyczalnia

WYPOŻYCZALNIA SNOWBOARDOWA: DESKI / WIĄZANIA / BUTY SNOWBOARDOWE

WYPOŻYCZALNIA DESEK Z WIOSŁEM SUP (STAND UP PADDLE)

UL. JEŻYCKA 15, 60-864 POZNAŃ

MAIL: SKLEP@SKLEPZDESKAMI.PL

TELEFON: 694 913 010

CENNIK

SNOWBOARD

Posiadamy w swojej wypożyczalni sprzęt wysokiej jakości: buty z systemem BOA, deski i wiązania. W naszej wypożyczalni znajdziecie sprzęt takich marek jak: RIDE, BURTON, GOODBOARDS, LIB TECH, GNU, UNION, FLOW.

Posiadamy również sprzęt do wypożyczenia dla dzieci (deski już od 90 cm, buty już od rozmiaru 26.5)

  DESKA + WIĄZANIA BUTY DESKA WIĄZANIA
1-3 dni 60 zł za dzień 20 zł za dzień 35 zł za dzień 35 zł za dzień
4-10 dni 50 zł za dzień 15 zł za dzień 30 zł za dzień 30 zł za dzień
11 i więcej dni 40 zł za dzień 10 zł za dzień 25 zł za dzień 25 zł za dzień

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU NA WYJAZD Z WYJAZDOWI.PL 10% RABATU! (nie dotyczy okresu ferii wielkopolskich).

SUP

  DESKA + POMPKA + WIOSŁO + LEASH
1-3 dni 100 zł za dzień
4-10 dni 85 zł za dzień
11 i więcej dni 80 zł za dzień

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Prowadzonej przez Boarders sp. z o.o.

1. Wypożyczający oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt wcześniej przygotowany przez profesjonalny serwis. 

Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczającego. Przed zawarciem ustnej umowy wypożyczenia Klient ma obowiązek zapoznania się treścią niniejszego regulaminu w szczególności z prawami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926). Klient zawiera z firmą Boarders sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej wypożyczalnią, umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

3. Sprzęt może wypożyczyć Klient posiadający dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem lub wpłaci kaucję ustaloną wcześniej przez wypożyczalnie w przypadku nieposiadania dokumentu, wysokość kaucji jest wartością sprzętu.

4. Wypożyczenie i zwrot sprzętu wypożyczanego odbywa się przy ul. Jeżyckiej 15 w Poznaniu.

5. Klient w dniu odbioru wypożyczanego sprzętu potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad i w dobrym stanie technicznym.

6. Klient zobowiązuje się zwrócić wypożyczany sprzęt w nienaruszonym stanie i w terminie ustalonym przy wypożyczeniu.

7. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat użytkowania wypożyczanego sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywanie go zgodnie z przeznaczeniem, Klient wykorzystuje sprzęt na własną odpowiedzialność.

8. Klient ma prawo dokonywać napraw wypożyczanego sprzętu jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe jego działanie. Za naprawy, które wynikają z niewłaściwego eksploatowania sprzętu lub z zaniedbania Klienta, nie przysługuje zwrot.

9. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta, wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich.

10. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest 1 doba. Przedłużenie najmu o kolejną dobę powoduje naliczenie dodatkowej opłaty. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku.

11. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie wypożyczenia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okolicznościach uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu. Klient, który nie wpłacał kaucji zobowiązany jest zwrócić wypożyczalni równowartość pieniężną za sprzęt określoną w umowie, najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.

13. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i nie poinformuje (telefonicznie lub mailowo) o decyzji przedłużenia na kolejną dobę, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.

14. Klient ponosi odpowiedzialność za zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.

 

Wypożyczalnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu. Powyższe prawo oparte jest na art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926). Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium